אמץ כיתה

דור העתיד של שומרי הטבע

שמירת הטבע, הנוף והמורשת איננה יכולה להיעשות בלא תמיכת הציבור והבנתו את ערכה. חשיפתו של הדור הבא לסביבתו הקרובה ולערכיות שבה היא אחת המשימות החשובות של הקרן לשמירת הטבע והמורשת.

על התוכנית

  • התוכנית "אמץ כיתה" מיועדת לתלמידים מעוטי יכולת מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-כלכלית, מאזורי קו העימות ומקרב בני מיעוטים.
  • מטרת התוכנית להגביר את המודעות לסביבה הקרובה, לערכי הטבע, המורשת והנוף בקרב אוכלוסיות חלשות שבהן פעילויות חינוכיות-סביבתיות ערכיות מסוג זה אינן מתאפשרות בדרך כלל.
  • התוכנית מבוססת על סדרת מפגשים לאורך שנת הלימודים, חלקם מתקיימים בבית הספר, וחלקם בשטח, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע הקרובים ליישוב.
  • תוכנית "אמץ כיתה" מעשירה את הידע של המשתתפים וחושפת אותם לסביבתם הקרובה.
  • בנוסף לטיולים, התלמידים המשתתפים בתוכנית מתנסים בלמידה חווייתית מעשית ובתהליכי חקר, ומשתתפים בפעילות התורמת לסביבה: עקירת מיני צומח פולשים, חבלול שבילים, איוש עמדות הסברה ועוד.
  • בבסיס התוכנית החינוכית-הסביבתית עומדת ההכרה והאמונה כי פיתוח זיקה חיובית לסביבה אצל תלמידים ובני נוער יתרום להיותם אזרחים מודעים ומעורבים בפועל בשמירה על הטבע, הנוף והמורשת בארצנו.

עלויות

עלות אימוץ כיתה אחת, כולל מפגשי הכנה בכיתה, כ-6,000 ₪ לשנה.

סכום זה מכסה את ההוצאות האלה:

פריט
עלות
אוטובוס
1600-1200 (לפי אוטובוס ליום)
אבטחה
600 ש”ח
הדרכה
3200-3000 ש”ח (6 ימי הדרכה)
ריכוז התוכנית
1400-1000 ש”ח

עזרו לנו להכשיר את דור המחר לשמירה והגנה על הסביבה

סגירת תפריט