הקשיבו הקשיבו!

זהו צב 8🐢 ליצירת דור העתיד של שומרי הטבע!

חשיפתו של הדור הבא לסביבתו הקרובה ולערכיות שבה היא אחת המשימות החשובות של הקרן לשמירת הטבע והמורשת. ​

הכירו את פרויקט "אמץ כיתה"

למי מיועדת התוכנית?
התוכנית "אמץ כיתה" מיועדת לתלמידים מעוטי יכולת מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-כלכלית, מאזורי קו העימות ומקרב בני מיעוטים.

מהי מטרת התוכנית?

מטרת התוכנית להגביר את המודעות לסביבה הקרובה, לערכי הטבע, המורשת והנוף בקרב אוכלוסיות חלשות שבהן פעילויות חינוכיות-סביבתיות ערכיות מסוג זה אינן מתאפשרות בדרך כלל. 

היכן מתקיימת התוכנית?

התוכנית מבוססת על סדרת מפגשים לאורך שנת הלימודים, חלקם מתקיימים בבית הספר, וחלקם בשטח, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע הקרובים ליישוב. 

מה עושים בתוכנית?

תוכנית "אמץ כיתה" מעשירה את הידע של המשתתפים וחושפת אותם לסביבתם הקרובה באמצעות טיולים חווייתיים, תהליכי חקר ופעילות התורמת לסביבה.

עזרו לנו להכשיר את דור המחר לשמירה והגנה על הסביבה!

על מה מבוססת התוכנית?

בבסיס התוכנית החינוכית-הסביבתית עומדת ההכרה והאמונה כי פיתוח זיקה חיובית לסביבה אצל תלמידים ובני נוער יתרום להיותם אזרחים מודעים ומעורבים בפועל בשמירה על הטבע, הנוף והמורשת בארצנו. 

אמצו כיתה או תרמו למיזם עוד היום!

עלות אימוץ כיתה לשנת לימודים הינה 6,000 ₪

למידע ופרטים נוספים מוזמנים לפנות אלינו לכתובת>> israelnature@inhf.org.il

הקרן לשמירת הטבע והמורשת

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף

Made by: Minuf Digital

דילוג לתוכן