הסתכלת היום לשמיים?

הנשרים מתקיימים כיום רק בזכות מאמצי שימור נרחבים, בהם אנו לוקחים חלק.

עזרו לנו לוודא שהטבע וחיות הבר כאן כדי להישאר.

בואו נשאיר אותם מרחפים מעל ראשנו.

הסתכלת היום לשמיים?

הנשרים מתקיימים כיום רק בזכות מאמצי שימור נרחבים, בהם אנו לוקחים חלק.

עזרו לנו לוודא שהטבע וחיות הבר כאן כדי להישאר – תרמו ועזרו לנו להציל את הנשרים מסכנת ההכחדה המרחפת מעל ראשם.


בואו נשאיר אותם מרחפים מעל ראשנו.

NF220201_ImapactReport_cover-1
דו"ח אימפקט
2020-2021
צילום-דורון-ניסים-13
חינוך להנחלת
ערכי שמירת הטבע
אנו מאמינים כי חשיפתו של הדור הבר לסביבתו הקרובה ולערכיות שבה, הינה המפתח ליצירת אזרחים מודעים ומעורבים בשמירת הטבע בארצנו.
יחמור_פרסי-_במקום_תמונת_הראמים_בהדר_דורון_ניסים
שימור והגנת
חיות הבר בישראל
הקרן לשמירת הטבע מסייעת רבות לרשות הטבע והגנים בהשבתם אל הטבע, שימור והגנה של אוכלוסיית חיות הבר בישראל כגון: צבי ים, ראמים, יחמורים, נשרים ועוד
Baram_Synagogue
שיקום ושימור אתרי מורשת
בגנים הלאומיים
הקרן לשמירת הטבע והמורשת בשיתוף רשות הטבע הגנים פועלת למען שיקום, שימור וחשיפתם לקהל של אתרי מורשת בגנים הלאומיים.

הקרן לשמירת הטבע והמורשת היא עמותה ללא כוונות רווח שהוקמה במטרה לסייע לרשות הטבע והגנים (רט"ג) במשימות החשובות של שמירה על הטבע, הנוף והמורשת בישראל. הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הרט"ג למען ארבעה יעדים עיקריים:

שמירה על המגוון
הביולוגי ועל מערכות אקולוגיות, הגנה על החי והצומח וטיפוחם.

שימור ושחזור של אתרי מורשת לטובת המבקרים בגנים הלאומיים, בפארקים ובשמורות הטבע.

חינוך ויחסי ציבור למען הנחלת
החשיבות של שמירה על
הטבע, הנוף והמורשת.

הגנה על החי
והצומח וטיפוחם

דור העתיד
של שומרי הטבע

הנחלת ערכי הטבע והמורשת בקרב צעירים מצמיחה דור עתיד המחובר לסביבתו, מוקיר אותה ופועל להגנתה.

המרכז הארצי להצלת צבי ים

במרכז הארצי להצלת צבי הים של רשות הטבע והגנים, מטפלים מידי שנה בעשרות צבי ים פגועים הנשטפים אל החוף, לאחר טיפול ושיקום במרכז מושבים מרביתם אל סביבתם הטבעית - הימה.

בית הכנסת העתיק בחמת טבריה

גולת הכותרת של בית הכנסת העתיק בחמת טבריה היא רצפת הפסיפס, הקדומה ביותר מבין רצפות הפסיפס שהתגלו בבתי הכנסת בארץ. הפסיפס מורכב משלושה שטיחים ובמרכזי מתואר גלגל מזלות מרהיב.

עזרו לנו לשמור ולהגן
על הטבע

תנופת הפיתוח ברחבי המדינה בעשורים הבאים אינה צפויה להשתנות, מסיבה זו אנו מחויבים לעמוד כל העת על המשמר על מנת למנוע הכחדתם של מיני חי וצומח, וכדי להגן על בתי הגידול הטבעיים אשר מהווים בית למינים שונים מהרס או פיתוח בלתי מבוקר.

מתן וילנאי, יו"ר הפורום הציבורי.

העורף הציבורי לשמירת
הטבע והנוף של ארץ ישראל

הפורום הציבורי הינו חוג אזרחי אשר הוקם במטרה לתמוך במשימות החשובות של שמירת הטבע והנוף ואתרי המורשת בארץ ישראל, ולקדם אותן, מתוך הבנה כי זהו אינטרס משותף של החברה הישראלית כולה.

הקרן לשמירת הטבע והמורשת יחד עם רשות הטבע והגנים מעודדת חברות עסקיות לקחת חלק בשמירה על הטבע באחד משמורות הטבע והגנים הפרוסות בארץ. הפעילות ההתנדבותית חברתית תורמת רבות לקשר בין החברה העסקית לסביבה הטבעית הסמוכה אליה. הקשר שנרקם בהתנדבות הראשונה בדרך כלל נשמר לאורך שנים והופך להיות חלק משמעותי בהוואי החברה.

סגירת תפריט

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף

Made by: Minuf Digital

דילוג לתוכן