שמירת טבע

הקרן לשמירת הטבע והמורשת מסייעת לרשות הטבע והגנים בפרויקטים שונים הנוגעים לשימור הטבע והנוף ברחבי הארץ והגנה עליהם. מטרת הקרן, דרך עבודה משותפת עם רט"ג, היא להבטיח כי מינים שונים של חי וצומח יישמרו מסיכון או הכחדה, ולהביא לחיסול מינים מזיקים או פולשים בכל הזדמנות אפשרית. כמה מהפרויקטים הבולטים של הקרן כוללים את הקמתו של המרכז הארצי להצלת צבי הים, וכן פרויקט ההשבה לטבע של מינים בסכנת הכחדה, כגון יחמורים, נשרים וראמים.

תרמו לתמיכה בפרוייקטים להצלת הטבע

המרכז הארצי להצלת צבי ים