שימור המורשת

הקרן לשמירת הטבע והמורשת תורמת לפעילות רשות הטבע והגנים, במיוחד בכמה פרויקטים הנוגעים לשימור אתרי מורשת ברחבי המדינה והגנה עליהם. להגנה על אתרים ונופים היסטוריים בישראל חשיבות עליונה בעבור הקרן, מאחר שהם חלון להיסטוריה של הארץ והתרבות שלה, והם בעלי חשיבות היסטורית אדירה לכל התרבויות והדתות. האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים של ישראל הם נכסים בני מאות, ולפעמים אלפי שנים, והם הבסיס של התרבות שלנו. משחר ההיסטוריה השאירו תרבויות רבות את חותמם על האזור. האמונה באל אחד התפתחה בארץ ישראל, והמדינה עשירה באתרים הקדושים ליהדות, לנצרות, לאסלאם ולדתות אחרות. לפיכך, מסייעת הקרן לשמירת הטבע והמורשת לרט"ג בשימור ושחזור אתרים היסטוריים משמעותיים לכול, כולל בית הכנסת העתיק בית הכנסת בכורזים, כמו גם מערות האדם הקדמון בנחל מערות, שם התגלו עדויות לחיי אדם קדמון מלפני כמיליון שנים – אתר בעל משמעות בינלאומית מבחינה היסטורית לכלל מין האנושי. בנוסף, פועלים הקרן ורט"ג במשותף לשיקום ושימור של אתרי מורשת עולמית של אונסקו בישראל, כגון מצדה, בית גוברין ותל באר שבע.

שחזור בתי הכנסת העתיקים בישראל

לתמיכה בקרן שימור המורשת שלנו >>