חינוך

הקרן לשמירת הטבע והמורשת מסייעת לרשות הטבע והגנים (רט"ג) גם בתכניות חינוך. רט"ג מתמקדת בבני נוער ובמתבגרים, מפני שהם מסוגלים להשפיע מאוד על כל הנוגע לעתידם של אתרי טבע ומורשת. התכניות עוסקות במגוון רחב של נושאים המדגישים את חשיבות השמירה על ערכי הטבע והמורשת, והסכנות שיש באובדן ערכים אלה. הקרן מאפשרת לרט"ג לקיים תכניות חינוכיות ייחודיות, כולל "אמץ כיתה", "חברי הדיונות" ו"יחד עבור הטבע". כל אחד מהפרויקטים הללו שואף לטפח קבוצות שונות של אנשים צעירים, מכל תחומי חיים, לעבוד יחד לקראת מטרה משותפת של שמירה על הטבע והמורשת.

אמץ כיתה

ידיד החולות

יחד בשביל הטבע