ידיד החולות

למידע נוסף על פרוייקט ידיד החולות >>

פרויקט "ידיד החולות" מחולל שינוי בתפיסה ובהתנהגות כדי לקדם דו-קיום בין אנשים לסביבה לטובת הדור הנוכחי ואלה שיבואו אחריו.

במהלך השנים, עם התפתחות התעשייה והמסחר והעלייה ברמת החיים, הפכו בתי גידול ייחודיים ומינים רבים של חי וצומח בחוף ובסביבתו למינים בסכנת הכחדה. שטחים פתוחים, עם נופים מעוררי השראה, צומצמו מאוד ולחצי עיור ופיתוח ממשיכים לאיים עליהם, עכשיו יותר מתמיד.

בעוד הנזק לחופים הוא תוצאה של הזנחה ארוכת שנים, הנובעת מהיעדר מודעות של המשתמשים בחוף לתוצאה ההרסנית של מעשיהם. אם ההשפעה של אנשים על החופים תימשך ללא מודעות כזו, וללא פיקוח וניטור, התוצאה תהיה הרס מוחלט.

מסיבה זו רשות הטבע והגנים הציבה בראש סדר העדיפות את ההגנה על החוף, רכסי הכורכר והדיונות הנודדות. מתוך הבנה של התנאים הטראומתיים של הצמחייה, בעלי החיים והסביבה הימית, ומתוך רצון לחולל שינוי חינוכי והתנהגותי, חברה רשות הטבע והגנים לארגונים אחרים למען הצלחת פרויקט "חברי הדיונות".