הפעילות שלנו

הקרן לשמירת הטבע והמורשת (INHF) תומכת בפעילות רשות הטבע והגנים (רט"ג) על מנת להגן על המגוון הביולוגי של המדינה,
לשמר את אתרי המורשת שלה, ולחנך את הציבור הרחב, במיוחד את הדור הצעיר, בכל הקשור לההגנה על הטבע, הנוף והמורשת.

שמירת טבע

הקרן לשמירת הטבע והמורשת מסייעת לרשות הטבע והגנים בפרויקטים שונים הנוגעים לשימור הטבע והנוף ברחבי הארץ והגנה עליהם. מטרת הקרן, דרך עבודה משותפת עם רט"ג, היא להבטיח כי מינים שונים של חי וצומח יישמרו מסיכון או הכחדה, ולהביא לחיסול מינים מזיקים או פולשים בכל הזדמנות אפשרית. כמה מהפרויקטים הבולטים של הקרן כוללים את הקמתו של המרכז הארצי להצלת צבי הים, וכן פרויקט ההשבה לטבע של מינים בסכנת הכחדה, כגון יחמורים, נשרים וראמים.

שימור המורשת

הקרן לשמירת הטבע והמורשת תורמת לפעילות רשות הטבע והגנים, במיוחד בכמה פרויקטים הנוגעים לשימור אתרי מורשת ברחבי המדינה והגנה עליהם. להגנה על אתרים ונופים היסטוריים בישראל חשיבות עליונה בעבור הקרן, מאחר שהם חלון להיסטוריה של הארץ והתרבות שלה, והם בעלי חשיבות היסטורית אדירה לכל התרבויות והדתות. האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים של ישראל הם נכסים בני מאות, ולפעמים אלפי שנים, והם הבסיס של התרבות שלנו. משחר ההיסטוריה השאירו תרבויות רבות את חותמם על האזור. האמונה באל אחד התפתחה בארץ ישראל, והמדינה עשירה באתרים הקדושים ליהדות, לנצרות, לאסלאם ולדתות אחרות. לפיכך, מסייעת הקרן לשמירת הטבע והמורשת לרט"ג בשימור ושחזור אתרים היסטוריים משמעותיים לכול, כולל בית הכנסת העתיק בית הכנסת בכורזים, כמו גם מערות האדם הקדמון בנחל מערות, שם התגלו עדויות לחיי אדם קדמון מלפני כמיליון שנים – אתר בעל משמעות בינלאומית מבחינה היסטורית לכלל מין האנושי. בנוסף, פועלים הקרן ורט"ג במשותף לשיקום ושימור של אתרי מורשת עולמית של אונסקו בישראל, כגון מצדה, בית גוברין ותל באר שבע.

חינוך

הקרן לשמירת הטבע והמורשת מסייעת לרשות הטבע והגנים (רט"ג) גם בתכניות חינוך. רט"ג מתמקדת בבני נוער ובמתבגרים, מפני שהם מסוגלים להשפיע מאוד על כל הנוגע לעתידם של אתרי טבע ומורשת. התכניות עוסקות במגוון רחב של נושאים המדגישים את חשיבות השמירה על ערכי הטבע והמורשת, והסכנות שיש באובדן ערכים אלה. הקרן מאפשרת לרט"ג לקיים תכניות חינוכיות ייחודיות, כולל "אמץ כיתה", "חברי הדיונות" ו"יחד עבור הטבע". כל אחד מהפרויקטים הללו שואף לטפח קבוצות שונות של אנשים צעירים, מכל תחומי חיים, לעבוד יחד לקראת מטרה משותפת של שמירה על הטבע והמורשת.