הועד המנהל

הקרן לשמירת הטבע והמורשת פועלת לגיוס תרומות בארץ ובחו"ל, יוזמת אירועי תרבות ופעילות ציבורית על מנת לעורר מודעות לנושאי טבע ומורשת בישראל. לקרן אגודות ידידים באנגליה, בגרמניה ובקנדה, המסייעות לה במימוש יעדיה. האסיפה הכללית של העמותה כוללת כ-70 חברים המייצגים את כל גווני הקשת הפוליטית והחברתית בישראל, בהם אנשי מדע, כלכלה, אנשי ציבור ואנשים מהשורה חדורי תחושת שליחות עמוקה בהתנדבותם למען מטרות העמותה.

להלן שמות חברי ההנהלה של הקרן לשמירת הטבע והמורשת. כל חברי הארגון, לרבות נשיא הארגון ויו"ר הארגון, פועלים בהתנדבות. כל אחד ואחת מהם עושים את עבודתם בהתלהבות, ומבצעים תפקיד חיוני שבלעדיו לא יכלה הקרן לתפקד בצורה מיטבית.

שמות חברי הועד המנהל של הקרן לשמירת הטבע והמורשת, נכון לשנת 2017:

 • אברהם ביגר - נשיא הקרן
 • תמר גיא - יושבת ראש
 • ישראל פלג
 • שיאן רוז בן סירא
 • אליעזר פרנקנברג
 • עמי אתגר
 • איתמר בן מאיר
 • ליאורה לנגר
 • נילי פרידריך
 • שלמה רייזמן
 • יובל ארד
 • ורדית קפלן